Prijave na turnire

Obrazac za prijavu na turnir:

Članovi kluba se prijavljuju na turnire preko ovog obrasca.

Prijava za turnir
* ako se turnir boduje za KUP
* ako postoje smjene

Odgovori